Televõrgud

Telekommunikatsioonivõrgud

Andmeside ja mobiilsed võrgud on tänapäeva ühiskonna üks võtmetunnustest. Empower on arendanud telekommunikatsiooni-alast tegevust kahes suunas: mobiil- ja raadioside ning fixvõrgud. Kõrgepingeliinidele paigaldatud kiudoptilised sideliinid võimaldavad Eestil ühendada Põhjamaad ja Euroopa transiitsideliinidega. Empower on projekteerinud ja paigaldanud kõik Eesti piiride valvamiseks vajaminevad radarimastid, pannes sellega aluse NATO normidele vastava Euroopa Liidu piiride kaitsele. 

Empoweril on pikaajaline kogemus 12 – 120 meetriste antennimastide püstitamisel. Oleme püstitanud antennimaste riigiametitele, Eesti Energiale ning kõikidele mobiilioperaatoritele. Kokku oleme püstitanud üle 800 masti, mis on ligi 80 % antud taristust kogu Eestis.

Tahad teada rohkem?