Elektripaigaldiste mõõtmised ja katsetused

Elektripaigaldiste käitlemiseks vajalike katsetuste ja mõõtmistega tegeleb Empower-i akrediteeritud katselabor. Akrediteering annab meile õigused mõõta pinnase eritakistust, elektripaigaldiste maandustakistust, isolatsioonitakistust, puutepinget, kontrollida kaitseseadmete rakendusaega, kaitse-ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematust ning rikkevoolukaitselüliteid, mõõta valgustustihedust.