EnerimEDM

Mõõteandmete haldamise platvorm energiavõrgu ettevõtetele

EnerimEDM on arendatud spetsiaalselt selleks, et aidata energiaettevõtetel elektri, gaasi, kaugkütte ja veega seotud mõõteandmeid tõhusamalt hallata.

Miks EnerimEDM?

EnerimEDM on loodud spetsiaalselt energiavõrgu operaatorite jaoks ja sellel on suurepärane jõudlus suurte andmekoguste haldamiseks, sh. mõõteandmete kogumine, regideerimine, analüüsimine ja edastamine arveldamiseks.

Rakendamise lihtsus

Süsteemiga EnerimEDM jääb ära keerukas rakendamise faas. Kõiki funktsioone kasutatakse kasutajaliideses SmartClient või veebibrauseris ning tarkvara ei pea eraldi installima. Elektrituru nõuetele vastavad süsteemi automatiseeritud protsessid muudavad kasutajate igapäevatöö lihtsamaks.

Kõrge turvalisuse tase

Meie süsteemi infoturvalisuse tase on väga kõrge. Kasutajana saate vaadata ja kasutada ainult seda infot, millele ligipääsuks teil on luba. Põhjamaade energiaturul kehtivad mittediskrimineerimise nõuded on programmiga EnerimEDM täidetud.

Paindlik integratsioon

EnerimEDM on äärmiselt paindlik. Süsteemide arhitektuur võimaldab kolmandate osapoolte süsteemid sujuvalt integreerida nii, et see vastaks teie vajadustele. EnerimEDM pakub liideseid süsteemiandmetele ja toetab väliseid integratsiooniplatvorme. Meie süsteem on integreeritud üldistesse kauglugemise ja kliendiinfosüsteemidesse. See lihtsustab integreerimist juba olemasolevate süsteemidega.

Mõõtmisandmete haldamine

Automaatse arvesti näidu (AMR) saabumine on kordades suurendanud mõõtmisandmete mahtu, millega energiaettevõtted tegelevad. EnerimEDMi mõõtmisandmebaas pakub tõhusaid vahendeid nende suurte andmemahtude ja ühenduse liideste kontrollimiseks ning võimaldab neid korralikult kasutada.

Laialdane tugi

EnerimEDM toetab igat tüüpi mõõtmisandmeid, mis ei sõltu ettevõtte valdkonnast – elekter, kaugküte, vesi või gaas. Seda süsteemi saab kasutada mitme ettevõtte keskkonnas, teeninduskeskkonnas ja integratsiooniplatvormides. Samuti on see valmis tulevasteks ärimuudatusteks, nagu NBSi ja HUBi nõuded.

EnerimEDM sisaldab:

  • Kasutuskohtade infot.
  • Arvestiühendusi kasutuskohas.
  • Mõõtmisandmete saamist, valideerimist ja edastamist.
  • Dünaamilist grupipõhist summa arvutamist.
  • Kasutaja poolt määratletud valemipõhiseid arvutusi.
  • Tariifiinfot.
  • Sõnumiliiklust.
  • Jaotusvõrgu tasakaalu arveldamist.
  • Prognoosi arvutamist.
  • Aruandluste andmebaasi.
Tahad teada rohkem?