EmSight Lite

Tootmise monitoorimine

Kergesti paigaldatav EmSight Lite on varustatud anduritega, mis koguvad ja jagavad andmeid, et ennetada töö käigus potentsiaalselt tekkivaid suuremaid rikked.

EmSight Lite kogub analüüsiandmeid valitud seadmete kohta. Tootmisseadmetele paigaldatud andurid mõõdavad vibratsiooni, temperatuuri, niiskust, õhurõhku, jms.

Mõõdetud tulemusi saab arvuti ja mobiili abil jälgida sisuliselt reaalajas ning kogutud andmeid saab ka pikema ajaperioodi kohta analüüsida. Nii saab tuvastada parandamist ja/või hooldust vajavad seadmed, ennetada suuremaid rikkeid ja tõsta tootlikkust.

Miks Emsight Lite?

EmSight Lite'i abil on võimalik jälgida erinevaid näitajaid mehitamata või kaugel asuvates kohtades.

Seeläbi saavad kliendid ennetada tarbetuid hoolduskülastusi, varuosade vahetusi või halvimal juhul lausa masinate ülesütlemist või katkiminekut, mis seiskaks kogu tootmistegevuse.

Tänu mobiilirakendusele on mõõdetud tulemustel lihtne igal ajal ja igas kohas silma peal hoida.

Tahad teada rohkem?