Empower

Kes me oleme?

Loome eeldused targa infoühiskonna tekkeks

Empower AS on Empower Gruppi kuuluv ettevõte, mis tegutseb Baltikumis ja Põhjamaades. Me ehitame ja hooldame energia- ja telekommunikatsiooni taristut. Empower AS on erinevate nimede all tegutsenud alates aastast 1949. Me pöörame suurt tähelepanu kliendi rahulolule, teenuse kvaliteedile, keskkonnale ja tööohutusele. Selleks on meil juurutatud integreeritud juhtimissüsteem, mis vastab standarditele ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ja OHSAS 18001:2007.

 

312

Töötajad

312

Töötajad

46m,€

Käive

46m,€

Käive

82,4

Kliendirahulolu (NPS)

82,4

Kliendirahulolu (NPS)

Keskendume kolmele valdkonnale:

Energeetika

Tulevik on targa elektrivõrgu päralt, mida iseloomustab kolm suurt trendi: taastuvenergeetika kasv, kohalik mikrotootmine ja igapäevaelu laiem elektrifitseerimine. Need trendid suurendavad vajadust investeerida üha enam elektrivõrkude ümberehitusse ja nende nutikamasse opereerimisse. Meie pikaajaline kogemus ja uudsed lahendused aitavad meid liikuda kiiremini targa elektrivõrgu suunas. Oleme energiatootjate, võrguettevõtete ja –müüjatega teinud koostööd juba aastakümneid ning energiasektori põhjalik tundmine annab meile selge konkurentsieelise.

Telekommunikatsioon

Ülikiire interneti levik ja tungimine üha sügavamale igapäevaellu muudab selle sarnaseks elektriga, mis peab olema kättesaadav alati ja kõikjal. Selleks on vaja luua kiire ja turvaline andmeside võrk ning Empower on selles vallas selge liider. Meil on pikaajaline kogemus televõrkude ehitamisel ja hooldamisel ning tänapäevase fiiber-optikal põhineva võrgu ehitamine on meie tuumkompetents.

Oleme EESKUJUKS

  • Oleme eeskujuks oma kolleegidele, klientidele ja tarnijatele.
  • Näitame austust üksteise suhtes.

Hindame pidevat ARENGUT

  • Töötame püstitatud eesmärkide nimel ja püüame õppida iga päev.
  • Toome esile positiivseid näiteid ja anname konstruktiivset tagasisidet.

Oleme USALDUSVÄÄRSED

  • Loome usaldust läbi ausa ja personaalse lähenemise.
  • Peame oma sõna.

 

Suhtleme AVATULT

  • Suhtleme avatult töötajate, klientide ja partneritega.
  • Kuulame hoolikalt, mida inimesed meie ümber ütlevad.

Võtame VASTUTUST

  • Peame oma lubadusi.
  • Teeme oma tööd õigeaegselt ja kvaliteetselt.

Visioon

Empower´i visiooniks on tark ühiskond, mis tugineb andmetele, võrguga ühendatud seadmetele, nutikale tootmisele ja taastuvenergiale.

Missioon

Empower´i missiooniks on targa infoühiskonna loomine.