Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus Empoweris

Empoweri missioon, nagu see on määratletud Empoweri juhtimispoliitikas, on pidada kasumlikku teenuseäri, aidates klientidel muuta nende ettevõtteid Empoweri teenuste abil paremaks. Oma missiooni edendamiseks on Empower võtnud oma kohustuseks lähtuda oma äritegevuse praktikas kõrgeimatest juriidilistest ja eetilistest standarditest. Need hõlmavad vastutust oma töötajate, äripartnerite, muude huvirühmade ja ühiskonna ees üldiselt.

Käitumiskoodeks

Empoweri käitumiskoodeksi eesmärk on määratleda üldised põhimõtted, mida kõik Empoweri töötajad ja tarnijad on kohustatud oma igapäevastes tegevustes järgima. Teisisõnu määrab käitumiskoodeks meie suhtlusviisi – omavahel, klientide, tarnijate ja teistega. Empower on määratlenud kolm valdkonda tagamaks jätkusuutlikkuse ja meie pideva töö vastutustundliku ettevõttena. Need valdkonnad on:

  • Ettevõtlus
  • Inimesed 
  • Keskkond 

Empower suhtub tõsiselt tööalasesse ohutusse

Empower müüb teenuseid infrastruktuuriettevõtetele ja valdkonnale. Inimesed – meie töötajad – mängivad meie tegevustes otsustava tähtsusega rolli. Meie töötajate tervis ja ohutus on meie jaoks olulised. Tööohutusalaste määruste järgimine on vajalik ka hea kvaliteedi ja kliendi rahulolu saavutamiseks. Meie põhimõte on mitte teha järeleandmisi tööohutusega seotud küsimustes.

Empower keskendub ennetavale ohutushaldusele, mis tähendab pidevat ohutusega seotud ohtude tuvastamist, kõrvaldamist ja minimeerimist. Ettevõttes jälgitakse pidevalt ohutustaset nii õnnetuste kui ennetavate näitajate abil.

Õnnetusi ja napilt mööda läinud olukordi uuritakse. Me analüüsime õnnetusi ja nende põhjusi, et tõsta meie tegevuste ohutust. Meie eesmärk on saavutada täielik tööõnnetuste puudumine.

Empoweril on OHSAS 18001 sertifikaat (töötervishoiu ja ohutuse juhtimissüsteem).

Mitmekesisus Empoweris

Võtame arvesse ühiskonna mitmekesisust ja järgime mitmekesisuse põhimõtteid. Tagame töötajatele võrdset kohtlemist ja võimalusi oma potentsiaali realiseerimiseks.

Mitmekesisuse au sees hoidmine hõlmab sotsiaalse vastutuse põhimõtteid – õiglane ja kaasav töökeskkond, kliendile orienteeritus, hea suhtlemine, koostöö ja õiglane juhtimine.

Me ei diskrimineeri rassi, etnilise või riikliku tausta, nahavärvi, soo, pere­konnaseisu, seksuaalse orientatsiooni, uskumuste, puuete, vanuse, poliitiliste vaadete või muude sedalaadi tegurite alusel. Me püüame edendada mitmekesist töökeskkonda ja soolist võrdsust, koolitades meie iga uut juhendajat võrdsuse ja võrduse põhimõtete alal, nii et ta saab juhendada oma meeskonna tööd neist põhimõtetest lähtudes. Iga uus Empoweri töötaja õpib tundma ka meie vastutus­tundliku käitumise põhimõtteid nii pea kui võimalik pärast Empoweris töötamise alustamist.

Meie äritegevus on üpriski tööjõumahukas ja meie töötajatel on tavaliselt meie juures pikk karjäär. Me koolitame oma juhendajaid tõhusa juhtimise koolitusprogrammi abil pideva tagasiside ja kommunikatsiooni tagamiseks. Lisaks julgustame oma töötajaid võtma vastutust enesearengu eest ja arutama avatult oma tööd oma ülemusega. Me pakume tööalast rotatsioonivõimalust erinevate äritegevuste vahel ja suuname oma töötajaid mitmekülgsetes tööülesannetes oma oskusi arendama.

Oma töötervishoiukavas järgime varajase toetamise mudelit, mis võimaldab meil hoida oma töötajad terved kogu nende karjääri jooksul. Kui töötajal on tervise­probleem, mis takistab tal oma töö tegemist, siis püüame leida alternatiivse töö, mis sobib tema oskustega.

Meie tegevusvaldkonnas kohtuvad meie töötajad iga päev meie klientidega. Keskendume kliendikogemusele ja arendame oma töötajaid iga päev. Meie eesmärk on tagada parim kliendikogemus – mitte ainult Empoweri enda klientidele, vaid ka meie klientide klientidele. Oma edu mõõtmiseks valisime Net Promotion Score (NPS). NPSi tagasiside aitab meil arendada kõikidele klientidele pakutavaid teenuseid.

Avatus on üks meie väärtustest. Me räägime avatult ja selgelt oma töötajate ja kõikide huvirühmadega oma eesmärkidest ja saavutustest. Me püüame luua õhkkonda, kus me julgustame oma töötajaid pidama arutelusid meie äritegevuste üle ja varustame nad selleks vajalike vahenditega.