Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus Empoweris

Empower on võtnud kohustuseks lähtuda oma äritegevuses kõrgeimatest juriidilistest ja eetilistest standarditest. Need hõlmavad vastutust oma töötajate, koostööpartnerite ja laiemalt kogu ühiskonna ees.

Käitumiskoodeks

Empoweri käitumiskoodeksi eesmärk on määratleda üldised põhimõtted, mida kõik Empoweri töötajad ja tarnijad on kohustatud oma igapäevastes tegevustes järgima. Teisisõnu määrab käitumiskoodeks meie suhtlusviisi – omavahel, klientide, tarnijate ja teistega. Empower on määratlenud kolm valdkonda tagamaks jätkusuutlikkuse ja meie pideva töö vastutustundliku ettevõttena. Need valdkonnad on:

  • Ettevõtlus
  • Inimesed 
  • Keskkond 

Tööohutus on prioriteet

Meie töötajate ja koostööpartnerite ohutus ning tervis on meie jaoks kriitilise tähtsusega. Me ei tee järeleandmisi tööohutusega seotud küsimustes ning nõuame endalt ja oma koostööpartneritelt kõrgemaite tööohutuse standardite järgimist.

Empower keskendub ennetavale ohutuskultuurile, mis tähendab pidevat tööohtude tuvastamist ja kõrvaldamist. Me järgime järjepidevalt kogu ettevõtte ohutustaset erinevate ennetavate tegevuste ja mõõdikute abil.

Empoweril on OHSAS 18001 sertifikaat (töötervishoiu ja ohutuse juhtimissüsteem).

Mitmekesisus Empoweris

Arvestame kõikide inimeste isikupära ja mitmekesisust; tagame kõikidele töötajatele võrdse kohtlemise ja võimalused oma potentsiaali realiseerimiseks.

Me ei diskrimineeri kedagi etnilise või kultuurilise tausta, nahavärvi, soo, pere­konnaseisu, seksuaalse orientatsiooni, uskumuste, puuete, vanuse, poliitiliste vaadete või muude sedalaadi tegurite alusel. Soovime tagada kõikidele võrdsed võimalused oma potentsiaali realiseerimiseks.

Me arvestame kõigi meie töötajate oskusi ja vajadusi ning püüame leida neile kõige sobivama väljakutse. Toetame inimeste isiklikku arengut ning tööalast arengut ettevõtte sees. Keskendume töötajate tervishoiule ning haiguste ennetamisele.

 

Meie eesmärk on tagada parim kliendikogemus – mitte ainult Empoweri enda klientidele, vaid ka meie klientide klientidele. Klientide rahulolu mõõtmiseks kasutame Net Promotion Score (NPS), mida mõõdame ja analüüsime regulaarselt.

Avatus on üks meie väärtustest. Me räägime avatult ja selgelt oma töötajate ja kõikide huvirühmadega oma eesmärkidest ja saavutustest.